.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

„Unapređenje poslovnog ambijenta za preduzetnike“

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

„Unapređenje poslovnog ambijenta za preduzetnike“

U srijedu 27.11.2019 godine Zanatsko preduzetničke komore Prijedor,U organizaciji Zanatsko preduzetničke komore RS i Poreske uprave RS održala sastanak i razgovor na temu: „Unapređenje poslovnog ambijenta za preduzetnike“.
Sastanku su prisustvovali:

Gosp. Vlado Kovačević, Načelnik Odjeljenja za usluge i informisanje u Poreskoj upravi Republike Srpske,
Gosp. Rade Ivanić, viši stručni savjetnik za obuku u Poreskoj upravi Republike Srpske,
Gosp. Jovica Bratić, direktor Zanatsko preduzetničke komore Republike Srpske,
Gosp. Mišo Rodić, savjetnik Gradonačelnika grada Prijedora za ekonomska i privredna pitanja
Gosp. Željko Grahovac, šef odsjeka za privredu u Gradskoj administraciji grada Prijedora,
Gosp. Irena Matijaš, samostalni stručni saradnik u Odjeljenju za privredu grada Prijedora,
Gosp. Ranka Mutić-Palalić samostalni stručni saradnik u Odjeljenju za privredu Grada Prijedora,
Gosp. Zinajida Hošić, šef odsjeka za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvoj grada Prijedora,
Gosp. Neboša Savanović, samostalni stručni saradnik za upravljanje projektima i saradnju sa investitorima grada Prijedora,
Gosp. Aleksandar Drljača, direktor agencije za razvoj grada Prijedora „PREDA PD“
Gosp. Sanja Karanović, samostalni stručni projektant u agenciji PREDA PD,
Preduzetnici iz Prijedora,Radomir Trubarac, Ranko Zgodić Radovan Rubin, Goran Dakić, Stojan Mandić, Darko Bosančić, Milanka Pilipović-Radulovič, Bojan Vukaljević, Ljuban Baltić, Pero Milošević, Nada Torbica, Dalibor Drljača i Dragan Knežević
Preduzetnici iz Kozarske Dubice, Milorad Gligorić i Milivoj Stojanović,
Preduzetnici iz Novog Grada Bundalo Jelka, Žujić Nikola i Lončina Miroslav.

Diskutovalo se o konkretnim pitanjima koja se tiču poslovnog ambijenta za preduzetnike. U direktnim i kratkim pitanjima i odgovorima, predstavljeno je realno stanje poslovnog ambijenta za preduzetnike i ukazivano je na puteve njegovog unapređenja.

Na kraju rasprave zaključeno je da se sačini rezime rasprave koji bi ZPK RS dostavila odgovarajućim organima Republike Srpske, a Područna ZPK Prijedor, nadležnim organima u Gradu i opštinama regije Prijedor sa ciljem da nadležni državni organi u svoje programe i planove rada uvrste naglašena pitanja u raspravi i tako doprinesu unapređenju poslovnog ambijenta za preduzetnike.

Izvor.Područna ZPK Prijedor