.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Kontakt i linkovi

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Kontakti Zanatsko-preduzetničke komore RS

 

Ul.Mladena Stojanovića broj 16

78ooo Banja Luka

tel:+387 51 322 760

fax:+387 51 322 760

e-mail:zpkrs@teol.net

 

Rukovdstvo

 

Lazo Šešić, predsjednik

tel:+387 51  322 760

fax:+387 51 322 760

e-mail :zpkrs@teol.net

 

Dušan Kudra,predsjednik Upravnog odbora

tel:+387 51 322 760

fax:+387 51 322 760

e-mail: zpkrs@teol.net

 

Jovan Bratić, direktor

tel:+387 51 322 760

fax:+387 51 322 760

e-mail :zpkrs@teol.netKorisni linkovi

Institucije Republike Srpske
 Vlada Republike Srpske http://www.vladars.net/  
Predsjednik Republike Srpske http://www.predsjednikrs.net/
Narodna skupština Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net
Jasenovac-Donja Gradina www.jasenovac.info
Ustavni sud www.ustavnisud.org
Republičko javno tužilaštvo www.tuzilastvo-rs.org
Poreska uprava Republike Srpske http://www.poreskaupravars.org/
Glavna služba za reviziju javnog sektora http://www.gsr-rs.org/
Investiciono-razvojna banka RS http://www.irbrs.net/
Republički zavod za statistiku RS http://www.rzs.rs.ba/
“Banjalučka berza hartija od vrijednosti” http://www.blberza.com/
Fond zdravstva Republike Srpske http://www.zdravstvo-srpske.org/
Zvanična prezentacija Grada Banjaluke http://www.banjaluka.rs.ba
JPŠ “Šume Republike Srpske” http://www.srpskesume.com/  
“Srpske pošte” a.d. http://www.srpskeposte.com/  
Međunarodni aerodrom”Banjaluka” http://www.banjaluka-airport.com/
BiH institucije:
Predsjedništvo BiH www.predsjednistvobih.ba
Parlamentarna skupština BiH www.psbih.org
Savjet ministara Bosne i Hercegovine www.vijeceministara.gov.ba
Ministarstvo inostranih poslova BiH http://www.mvp.gov.ba/
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine www.mpr.gov.ba
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice www.mhrr.gov.ba
Spoljnotrgovinska komora BiH www.komorabih.ba
Ustavni sud Bosne i Hercegovine www.ustavnisud.ba
Direkcija za evropske integracije www.dei.gov.ba
Direkcija za implementaciju CIPS projekta www.cips.gov.ba
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo www.bhdca.gov.ba
Kancelarija za veterinarstvo www.vet.gov.ba
Regulatorna agencija za komunikacije http://www.cra.ba/
Agencija za državnu upravu BiH www.ads.gov.ba
Agencija za promociju stranih investicija www.fipa.gov.ba
Agencija za statistiku BiH www.bhas.ba
Centralna banka Bosne i Hercegovine www.cbbh.gov.ba
Agencija za osiguranje depozita BiH www.aod.ba
Ombudsman za ljudska prava BiH www.ohro.ba
Izborna komisija Bosne i Hercegovine www.izbori.ba
Konkurencijsko vijeće BiH  www.bihkonk.gov.ba
Centar za poslovne usluge BiH http://www.see-network.com  
Agencija za javne nabavke BiH  www.javnenabavke.ba
Agencija za bezbjednost hrane  www.fsa.gov.ba 
Međunarodne institucije:
Kancelarija Visokog Predstavnika www.ohr.int
OSCE Misija u BiH www.oscebih.org
Delegacija Evropske komisije u BiH www.delbih.cec.eu.int
Pakt Stabilnosti za Jugoistocnu Evropu www.stabilitypact.org
SFOR www.nato.int/sfor
Misija MMF-a u BiH www.imf.org/external/country/bih/
Misija Svjetske banke u BiH www.worldbank.org.ba
USAID u BiH www.usaid.ba
Program za Razvoj Ujedinjenih nacija http://www.undp.ba/
Predstavništvo njemačke privrede u BiH http://www.ahk-bih.ba/
Balkan On line  http://www.balcanionline.it/