.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Kategorija: Vijesti

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU BIZNISA

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Krajina u okviru projekta „Unapređenje tržišta rada i povećanje zaposlenosti na području Sjeverne Krajine“ koji se realizuje u okviru programske šeme LEP II, koju finansira Evropska unija a realizira MOR i projekta „Podrška i unapređenje preduzetničkih vještina nezaposlenih na području Sjeverne Krajine“ koji se realizuje u okviru projekta EU4BusnessRecovery koji finansira…
Read more


Изнесите своје мишљење и искуства да би смо унаприједили Закон о занатско-предузетничкој дјелатности

Министарство привреде и предузетништва је планирало да у 2023.год. приступи изради и доношењу новог Закона о занатско-предузетничкој дјелатности. Молимо све самосталне предузетнике у циљу што квалитетније израде новог закона као и свих подзаконских аката и уредби које ће пратити овај закон да доставе примједбе и сугестије које имају на важећи закон , Занатско-предузетничкој комори РС…
Read more


Усвојен Закон о обавезном здравственом осигурању

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Закон о обавезном здравственом осигурању који доноси више новина којима ће се значајно проширити права пацијената и унаприједити област обавезног здравственог осигурања, а самим тим и здравствене заштите грађана. Значајна новина за самосталне предузетнике на коју је и ЗПК РС упутила више иницијатива је и могућност рефундације нето плате…
Read more


Бања Лука: Позив на Пету конференцију предузетништва жена

Привредна комора Републике Српске организује „Пету конференцију предузетништва жена у Републици Српској“ у оквиру пројекта „Подршка предузетништву жена Републике Српске“. Пројекат је подржан у оквиру пројекта „Напредна имплементација Акта о малом бизнису у БиХ2ЕУ“ који имплементира Еда – Агенција за развој предузећа, а финансира Шведска. Конференција ćе се одржати у петак, 23. септембра 2022. године,…
Read more


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПОДРШKЕ РАЗВОЈУ БИЗНИСА

Локално партнерство за запошљавање Kрајина у оквиру пројекта „Унапређење тржишта рада и повећање запослености на подручју Сјеверне Kрајине“ који се реализује у оквиру програмске шеме ЛЕП II , коју финансира Европска унија а реализира МОР и пројекта „Подршка и унапређење предузетничких вјештина незапослених на подручју Сјеверне Kрајине“ који се реализује у оквиру пројекта EU4BusnessRecovery који…
Read more


Бања Лука: Пријавите за учешће на научно-стручном скупу “Технолошке иновације – генератор привредног развоја”

Сaвeз инoвaтoрa Рeпубликe Српскe, Приврeднa комора Рeпубликe Српскe, и Рaзвojна агенција Рeпубликe Српскe, oргaнизуjу 8. Meђунaрoдни нaучнo-стручни скуп: „TEХНOЛOШКE ИНOВAЦИJE – ГEНEРATOР ПРИВРEДНOГ РAЗВOJA кojи ћe сe oдржaти 11. нoвeмбрa 2022. гoдинe у Приврeднoj кoмoри РС Бaњa Лукa сa пoчeткoм у 10.00 чaсoвa. Пoкрoвитeљ нaучнo-стручнoг скупa je Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо…
Read more


Бања Лука: Подршка женским бизнисима у прехрамбеној индустрији

WEXPORT FOOD („Жене у извозу хране“) је специјалан програм подршке женским бизнисима у прехрамбеној индустрији земаља Западног Балкана усмјерен ка унапређењу конкурентности и продаје на тржишту Сједињених Америчких Држава. Пријава на конкурс се врши искључиво електронским путем попуњавањем пријаве доступне на овом ЛИНКУ. О програму Компанија Filly Foods, специјализована за продају етно, високо-квалитетне и премијум…
Read more


Пале: Јавни позив за учешће у програму подршке развоју малих бизниса

Партнерске организације окупљене у Локалном партнерству за запошљавање Пале (чији је носилац Општина Пале, а партнери су Завод за запошљавање Републике Српске / Филијала Источно Сарајево / Биро Пале, Средњошколски центар Пале, Удружење “ Сунце“ и паљански послодавци) позивају све заинтересоване особе које желе покренути властити посао да се пријаве за учешће у програму подршке…
Read more


Продужен рок за пријаве на Јавни позив за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа

​Министарство привреде и предузетништва Републике Српске обавјештава привредне субјекте да је продужен рок за достављање пријава по Јавном позиву за додјелу подстицаја за мала и средња предузећа у 2022. години, до сриједе, 31. августа 2022. године. Подсјетимо, Министарство привреде и предузетништва објавило је 10. августа 2022. године, Јавни позив за додјелу подстицаја за МСП, с…
Read more


Дуга традиција образовања: Центар за образовање одраслих расписао нове конкурсе

Јавна установа „Центар за образовање одраслих“ Бања Лука расписао је конкурс за упис полазника за формално средњошколско образовање, програм преквалификације, доквалификације и програме обука. Конкурс је расписан за полазнике средњегстручног образовања одраслих, преквалификације и фоквалификације за одређена занимања, основно образовање одраслих, те јавноважеће програме оспособљавања за одређене струке. Конкурс остаје отворен до 31. августа до…
Read more