.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Djelatnost

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ORGANIZOVANJE

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske je samostalna, stručno-poslovna, nestranačka organizacija zanatlija-preduzetnika koja je osnovana radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa preduzetnika na području Republike Srpske.

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske okuplja cca 29.000 preduzetnika.

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske je pravno lice i jedini je zakonski zastupnik zanatlija-preduzetnika na nivou RS.

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske obavlja javna ovlašćenja. Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske je dio komorskog sistema RS.

Članovi Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske su zanatlije-preduzetnici koji obavljaju djelatnosti na području Republike Srpske.

ZADACI

1. poboljšanje i unaprijeđenje preduzetništva;

2. podsticanje lojalne konkurencije i suzbijanje nelojalne;

3. usklađivanje interesa članova;

4. uspostavljanje adekvatnog protoka informacija sa ciljem poboljšanja

preduzetničke djelatnosti;

5. podsticanje stručnog usavršavanja i edukacija preduzetnika uvođenjem

savremenih tehnologija;

6. usklađivanje i izjednačavanje interesa preduzetnika i uvođenje jedinstvenih

standarda;

7. pokretanje inicijative za donošenje zakonskih propisa iz oblasti

preduzetništva i učešće u izradi istih, te davanje primjedbi i prijedloga

tijelima državne uprave kod donošenja propisa iz drugih oblasti od interesa za

preduzetništvo;

8. nadzor nad radom regionalnih komora i saradnja sa Privrednom komorom

Republike Srpske i drugim asocijacijama u zemlji i inostranstvu;

9.podsticanje zapošljavanja kod preduzetnika;

10.pružanje pomoći prilikom osnivanja i poslovanja radnji;

11.dostavljanje informacija po zahtijevu nadležnom ministarstvu o stanju i aktivnostima u preduzetničkoj djelatnosti;

12.vođenje jedinstvenog registra preduzetnika;

13.obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i Statutom.

Rad Zanatsko-preduzetničke komore je javan.

Klasifikacija Djelatnosti