.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Dobro došli

Osavremenili smo prezentacij da bi vam predstavili najnovije vijesti i naš rad

Najnovije vijesti

УКИНУТА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

Одјељење за привреду и локални економски развој обавјештава пословне субјекте да је укинута комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама. Како су навели .[…]


Read more

Бања Лука: Закон уређује нови систем фискализације

Новим законом о фискализацији у Републици Српској предложене су измјене досадашњег система контроле промета путем фискалних каса у техничком смислу и постављени су основи за нови систем фискализације. Како су[…]


Read more

Циљ oбрaзoвнoг систeмa прeузимaњe вoдeћe улoгe у рaзвojу друштвa

​Министарство просвјете и културе Републике Српске одржало је данас стручну расправу о Нацрту стратегије развоја предшколског, основног и средњег васпитања и образовања за период 2022-2030. године. Помоћник министра за предшколско[…]


Read more

Контактирајте нас