.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама. Измјенама и допунама се приступило како би се отклонили недостаци који су уочени приликом примјене Закона, како би се омогућила потпуна примјена Закона и ефикасније функционисање у овој области. Измјене и допуне Закона о шумама имају за циљ прецизније дефинисање имовине…
Read more


Наградна игра ,,10 рачуна изброји и стан освоји”

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Правила наградне игре „10 рачуна изброји и стан освоји“. Наградна игра се приређује на територији Републике Српске у периоду од 15.07.2019. године до 13.10.2019. године. Сврха приређивања Наградне игре је подизање свијести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије, стимулације безготовинског плаћања као инструмента…
Read more


Неизмирена дуговања чланарине Занатско-предузетничкој комори

Увидом у финансијске картице установили смо да један број самосталних предузетника није измируо обавезну уплату чланарине Занатско-предузетничкој комори за 2018 годину, па вас молимо да иста дуговања измирите. Занатско-предузетничка комора РС је институција која штити интересе самосталних предузетника, а редовна уплата чланарине је основ за наставак њеног даљег дјеловања. -Молимо вас да нам дате подршку…
Read more


Министар Наталија Тривић потписала Споразум о сарадњи са директором Занатско-предузетничке коморе Јованом Братићем

На сједници Трипартитног савјетодавног вијећа одржаној 28.06.2019. године усвојен је пројекат „Унапређење практичне наставе у средњем стручном образовању“, са планом активности за реализацију, носиоцима активности и роковима за реализацију. У оквиру овог пројекта, министар Наталија Тривић потписала је Споразум о сарадњи са директором Занатско-предузетничке коморе Јованом Братићем. „Циљ наведеног пројекта је усклађивање образовног система са…
Read more


Округли сто- ,,УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ И ПРИВРЕДЕ”

У организацији Министарства просвјете и културе и Завода за образовање одраслих и у сарадњи са DVV International-Канцеларија за Босну и Херцеговину 19.06.2019.године одржан је округли сто ,,Унапрјеђење сарадње образовања одраслих и привреде” . Цилј округлог стола је сагледавање досадашњих активности и унапријеђење сарадње у области образовања одраслих уз учешће представника свих друштвених партнера из области…
Read more


Иницијатива- достављена Министарству здравља и социјалне заштите

Дана 05.06. 2019.године одржанан је састанак између Занатско-предузетничке коморе Републике Српске и Министарства привреде и предузетништва. Том приликом Занатско-предузетничке коморе, упознала је ово министарство са проблемом који предузетници имају код остваривања права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад. Суштина овог проблема заснива се на чињеници да предузетници који су привремено неспособни за…
Read more


Јавни позив за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019. годину

1.Предмет позива Предмет јавног позива је додјела подстицајних седстава за унапређење пословања привредних друштава и самосталних предузетника са подручја града Бањалука као и оспособљавање средних стручних школа за обављање ученичке праксе и самозапошљавање у производним, занатским, трговинским и услужним дјелатностима. 2.Намјена подстицајних средстава Подстицаји су намјењени: – привредним друштвима и самосталним предузетницима, пословним јединицама привредних…
Read more


Друга сједница Трипартитног савјетодавног вијећа

Директор Занатско-предузетничке коморе РС Јован Братић, као члан Трипартитног савјетодавног вијећа учествовао је на другој сједници Трипартитног савјетодавног вијећа у Министарству просвјете и културе. На састанку је престављен ,,Правилник о начину Образовања ученика код послодавца”, План активности за Реализацију Пројекта унапређења практичне наставе у средњем стручном образовању, Споразум о сарадњи у оквиру пројекта ,,Унапређење практичне…
Read more


Именовање чланова Комисије за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019.годину

С циљем технолошког развоја малих и средњих предузећа као и повећању продуктивности радне снаге и креирању нових радних мјеста Буџетом града Бањалука за 2019.годину, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду , планирана су средства како за повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања тако и за самозапошљавање у производним , занатским, трговинским и…
Read more


ЗПКРС и представници Подручних комора одржали састанак са Министром привреде и предузетништва Вјекославом Петричевићем.

На иницијативу Занатско -предузетничке коморе Републике Српске и представника Подручних комора одржан је састанак у Министарству привреде и предузетништва са министром Вјекославом Петричевићем. Састанку су присуствовали Министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић предсједник Занатско -предузетничке коморе Републике Српске Лазо Шешић, директор Јован Братић и представници Подручне коморе Бањалука- Кудра Душан, Подручне коморе Приједор-предсједникРадомир Трубајац и…
Read more