Министарство просвјете и културе оснива Савјетодавно вијеће на нивоу Републике

У циљу обезбјеђења везе између средњег стручног образовања, обуке и тржишта рада Министарство просвјете и културе РС оснива- Савјетодавно вијеће у чијем саставу је и Јован Братић, Занатско-предузетничка комора Републике Српске. Савјетодавно вијеће има савјетодавну улогу и у оквиру своје надлежности: -предлаже начине и облике сарадње средњих стручних школа са друштвеним партнерима, -учествује у креирању…
Read more