.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Kategorija: Vijesti

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Радионица ,,Преглед активности подршке за мала и средња предузећа у погледу иновација и зелене економије

Занатско – предузетничка комора учествује на радионици ,, Преглед активности подршке за мала и средња предузећа у погледу иновација и зелене економије”, коју организује Агенција за развој предузећа Еда са Министарством привреде и предузетништва РС, уз подршку Шведске агенције за међународњу сарадњу. Радионица ће се одржати 28.02.2019. од 11:00 до 15:00 сати у Привредној комори…
Read more


Измјена правилника о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор

Предлаже се допуна следећим дјелатностима: 08.11-вађење украсног камена и камена за грађевинарство,кречњака, гипса, креде и шкриљаца, 08.12-дјелатност копова шљунка и пијеска, вађење глине каолина; 23.64-производња малтера; 38.11-прикупљање неопасног отпада;   Примједбе на Нацрт правилника о измјенама Правилника о дјелатностима које се могу обављати сезонски 03.12-слатководни риболов 38.11-прикупљање неопасног отпада; 50.40-превоз робе унутрашњим воденим путем 78.20-дјелатност…
Read more


Неизмирена дуговања чланарине Занатско-предузетничкој комори

Увидом у финансијске картице установили смо да један број самосталних предузетника није измируо обавезну уплату чланарине Занатско-предузетничкој комори за 2018 годину, па вас молимо да иста дуговања измирите. Занатско-предузетничка комора РС је институција која штити интересе самосталних предузетника, а редовна уплата чланарине је основ за наставак њеног даљег дјеловања. -Молимо вас да нам дате подршку…
Read more


Уредба о стандардима занимања

Министарство просвјете и културе Чланом 40. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању (,,Службени гласник Републике Српске”, број41/18), прописано је да Влада на приједлог Министарства, доноси Уредбу о стандардима занимања, у складу са потребама тржишта рада уз предходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике Српске и Занатско-предузетничке коморе Републике Српске. -Приједлог Уредбе о стандардима занимања:…
Read more


Министарство просвјете и културе оснива Савјетодавно вијеће на нивоу Републике

У циљу обезбјеђења везе између средњег стручног образовања, обуке и тржишта рада Министарство просвјете и културе РС оснива- Савјетодавно вијеће у чијем саставу је и Јован Братић, Занатско-предузетничка комора Републике Српске. Савјетодавно вијеће има савјетодавну улогу и у оквиру своје надлежности: -предлаже начине и облике сарадње средњих стручних школа са друштвеним партнерима, -учествује у креирању…
Read more