.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU PODRŠKA ZA POKRETANJE STARTUP-A IZ OBLASTI IT-A

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU PODRŠKA ZA POKRETANJE STARTUP-A IZ OBLASTI IT-A

Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija (CIDEA) i Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) u okviru projekta EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR pozivaju mlade osobe, starosti od 18 do 35 godina, da se prijave za učešće na projektu jačanja preduzetničkih kompetencija i pokretanja STARTUP-a iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” je doprinijeti povećanju zapošljivosti među mladima jačanjem preduzetničkih kompetencija i stvaranje uslova za njihovo samozapošljavanje. Projektom je planirano organizovanje obuka iz preduzetništva za 100 kandidata, koji će izraditi poslovne planove za svoje ideje i iste moći da kandiduju za finansijsku i nefinansijsku podršku. čime se stvaraju uslovi za povećanje broja novih preduzetnika i novih radnih mjesta. U prvom krugu obuku je prošlo 40 kandidata i izabrano 8 poslovnih ideja, dok će u naredna dva biti odabrano još 60 kandidata za obuke, a 12 njih će dobiti dalju mentorsku i finansijsku podršku.

Ciljna grupa – Ovaj javni poziv je otvoren za prijave:

Fizičkim licima starosti od 18 do 35 godina
Uslovi za učešče:

Da imate poslovnu ideju koju želite da pokrenete iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.
Da registrujete vlastito MMSPP (Mikro, malo ili srednje preduzeće ili preduzetnik) na teritoriji grada Banja Luka
Očekivani rezultati

Učesnici/e projekta će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i potrebnih preduzetničkih vještina.
Nakon procjene izrađenih poslovnih planova, planirano je da se uspostavi 20 startup-a kojima će se pružiti finansijska i nefinansijska podrška (grant sredstva, mentoring i obuke).
Sadržaj podrške – Učešće u projektu “Podrška za pokretanje STARTUPA-a iz oblasti IT-a” podrazumijeva:

Obuku „Kako pokrenuti posao“ (SYB – Start Your Business) – namijenjena potencijalnim preduzetnicima koji žele da pokrenu startup i već imaju konkretnu poslovnu ideju. Kurs je spoj obuke, rada na terenu i podrške nakon kursa; polaznicima pomaže da procijene da li su spremni da pokrenu posao, pripreme plan poslovanja i ocijene njegovu održivost.
Nastavni materijal za navedene obuke.
Radionicu „Od ideje do uspješnog biznisa i velike grupacije“
Nakon obuke, posebna stručna komisija će, na osnovu kvaliteta ideje i poslovnog plana, a prema unaprijed definisanim kriterijima, odabrati još 12 poslovnih ideja prema broju osvojenih bodova, koje će finansijski podržati sa grantovima u iznosu do 10.750 KM po projektnoj ideji.

Najbolje ocijenjene poslovne ideje će dobiti i:

Mentorsku podršku prilikom registracije i početka poslovanja
Tehničku podršku prilikom razvoja proizvoda i/ili usluge; (ETF Banja Luka)
Obezbijeđen besplatan kancelarijski prostor u trajanju od jedne godine u inkubatoru Inovacionog centra Banja Luka (ICBL);
Seminar „Trendovi u IT sektoru“;
NLP seminar – Neurolingvističko programiranje, model za samomotivaciju.
Vremenski okvir

Obuke za 60 kandidata, 2 grupe po 30 učesnika će biti organizovane od oktobra/novembra do najkasnije decembra 2020. godine, a održavaće se putem platforme ZOOM.

Postupak prijave

Prijave (link na prijavni formular na našem sajtu i sajtu partnera) https://bit.ly/3cHVeCe se mogu popuniti direktno na obrascu ili u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka na adresi Josifa Pančića 8.

Rok za podnošenje prijava je 25 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti lično u Gradskoj razvojnoj agenciji Banja Luka ili putem e-mail adrese prijave@cidea.org

IZVOR CIDEA