.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Dan grada Prijedora

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske