Ј А В Н И П О З И В за додјелу средстава за подстицај развоја постојећих малих и средњих предузећа у области женског предузетништва на подручју Града Бијељина за 2023. годину

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Ј А В Н И П О З И В за додјелу средстава за подстицај развоја постојећих малих и средњих предузећа у области женског предузетништва на подручју Града Бијељина за 2023. годину

Ј А В Н И П О З И В
за додјелу средстава за подстицај развоја постојећих малих и средњих предузећа у области женског предузетништва на подручју Града Бијељина за 2023. годину
Развојна агенција Града Бијељина (у даљем тексту: Агенција) расписује Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја постојећих малих и средњих предузећа у области женског предузетништва у 2023. години, (у даљем тексту: Јавни позив) који се односи на привредна друштва и предузетнице са циљем подршке женском предузетништву као битном
сегменту развоја на подручја Града Бијељина.

У смислу овог Јавног позива под женским предузетништвом се подразумијева предузетник или привредно друштво (у даљем тексту: привредни субјекти):
➢ Привредно друштво чији је власник жена са најмање 51% удјела у истом и у којем је жена одговорно лице за пословање и управљање (директор) уписана у агенцији за привредне регистре.
➢ Под појмом предузетник подразумијевају се жене које посједују и воде предузетничке радње.
Право учешћа имају привредни субјекти чији је оснивач и законски заступник жена и који према класификацији дјелатности обављају дјелатности из области; производње, услуга и угоститељства на подручју Града Бијељина

ИЗВОР: Град Бијељина