.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Radionica- razmjena informacija o tekućim i planiranim aktivnostima u vezi sa inovacijama i zelenom ekonomijom

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Radionica- razmjena informacija o tekućim i planiranim aktivnostima u vezi sa inovacijama i zelenom ekonomijom

U Privrednoj komori RS , Ministarstvo privrede i preduzetništva RS i EDA-agencija za razvoj preduzeća, uz podršku Švedske agencije za međunarodnju saradnju održali su radionicu na temu-inovacija i zelene ekonomije u malim i srednjim preduzećima.

-Učesnici radionice:

Zoran Savić

Jelena Ivošević             Ministarstvo privrede i preduzetništva

Milka Latinčić                Ministarstvo privrede i preduzetništva

Stevo Borojević               Mašinski fakultet Banjaluka

Dragana Grujić               Tehnološki fakultet Banjaluka

Asmir Kosovac               Serda Sarajevo

Saša Karalić                     Agencija Preda Prijedor

Gordana Gardašević      Elektrotehnički fakultet Banjaluka

Čedomir Oljača                 Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Ratko Perić                      Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Marijana Knežević             Zanatsko preduzetnička komora RS

Dragan Čomić                  Šumarski Fakultet Banjaluka

Predrag Govedarica        Univerzitet u Banjoj Luci-Rektorat

Milovan Marković           Fondacija Mozaik

Vesna Novaković              Panevropski Univerzitet Apeiron

Olivera Radić                   Privredna komora RS

Donald Prohaska             GIZ Banja Luka

Dražen Crnomarković      Gradska razvojna agencija CIDEA Banjaluka

Vanja Todorović               Gradska razvojna agencija CIDEA Banjaluka

Jelena Prohaska               Eda Banjaluka

Brankica Radulović           Eda Banjaluka

Pavle Miovčić                   Eda Banjaluka

Goran Janković                Eda Banjaluka

Preporuke učesnika radionice:

-informisati preduzeća o značaju i primjeni inovacija u poslovanju

-unaprijediti interakcije između institucija podrške(fakulteti,razvojne agerncije,ministarstva…) i malih i srednjih preduzeća.

-unaprijediti razmjenu informacija između institucija podrške.

-promovisati usluge koje obrazovne institucije nude malim i srednjim preduzećima

-unaprijediti saradnju u realizaciji tekućih projekata

-planirati izradu strateškog dokumenta koji se odnosi na inovacije u MSP

-podržati primjenu industrije 4.0-digitalizacija u preduzećima,

-ispitati mogućnosti za sufinansiranje projekata koji se apliciraju na međunarodne fondove

-promovisati mogućnosti  za razvoj preduzeća i predstavljati uspješne primjere

-Ubrzati rad na izradi on-line pilot platforme za povezivanje obrazovne zajednice i preduzeća

Informacije će biti korištene u izradi relevantnih planskih dokumenata fokusiranih na razvoj privrede u RS