.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Састанак представника Занатско предузетничке коморе РС са представницима Обртничких комора Федерације БиХ

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Састанак представника Занатско предузетничке коморе РС са представницима Обртничких комора Федерације БиХ

Број:76/19
Дана:04.12.2019.године

ЗАПИСНИК

Са сједнице представника Занатско –предузетничке коморе Републике Српске са представницима Обртничких комора ФБиХ.
Сједница је одржана 03.12.2019 године у просторијама Занатско-предузетничке коморе РС у Улици Младена Стојановића број 16 са почетком у 10,00 часова са представницима
Обртничких комора Федерације БиХ.
Сједници су присуствовали:

-предсједник ЗПКРС, Лажо Шешић
-директoр ЗПКРС , дпл.пр.Јован Братић
-члан управног одбора ЗПКРС, Жељко Поповић
-директор Бањалучког велесајма, Драгољуб Бојанић

Предстаници Обртничке коморе Федерације БиХ

-предсједник Обртничке коморе Федерације БиХ, Жељко Бабић,
-предсједник Обртничке коморе Зеничко-Добојског кантона, Сејид Брка,
-предсједник Обртничке коморе ТК, Неџад Нухановић,
– предсједник скупштине ОК ФБиХ, Смајл Хасанић,Тешањ

Предсједник Обртничке коморе Федерације БиХ, Жељко Бабић, истакао је да комора окупља око 48 000 регистрованих обрта и око 100 000 хиљада запосленик радника.
Наводи да је најважнији циљ омогућити лакше пословање, бољу продуктивност и већи профит. ,,Потребно је осигурати пословни амбијент у коме ће обртници додатно развијати своје обрте”.
 Željko Babić je навео da je pred ovom organizacijom važan posao, koji se može obaviti isključivo u partnerstvu sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa komorom koja okuplja obrtnike u БиХ. entitetu Republika Srpska.

Као један од главних проблема у пословању предузетника наводи:
,, Дanas obrtnici za svoj obrt odgovaraju cijelom svojom imovinom, dok preduzeća imaju ograničenu odgovornost. Također, obrtnici ne mogu izvoziti svoje proizvode izvan BiH i moraju naći posrednika, preko koga će to raditi. Pred nama je i posao na polju obrazovanja, edukacija i razvoja sistema sticanja stučnih zvanja, kako bismo omogućili što kvalitetniju naobrazbu, praktični rad i veću popularnost obrta, kazao je Babić,,.

Према његовим ријечима потенцијал обртништва у БиХ није довољно искориштен, па истиче да се обртници на разини оба ентитета морају међусобно повезати како би осигурали што бољи положај и повољније законске одредбе.
Предсједник ОК З-ДК Брка Сејид је предложио да сви обртници буду у систему ПДВ-а јер би се избјегла нелојална конкуренција у односу на оне који су у систему ПДВ, а посебно се осврнуо на илегалан рад који треба сузбијати по сваку цијену.
Даље наводе да њихови обртничари немају право на споњно трговинско послицвање , да имају проблема око производње ракије, и наравно одређене проблеме у образовању занатлија, једноставно нема заинтересованих ученика за занатска занимања.
Обратио се Предсједник ЗПКРС Лазо Шешић и наравно уз поздраве гостију констатовао да су овакви сусрети потребни јер имамо идентичне проблеме у пословању .
Члан управног одбора Жељо Поповић износи проблем са Инспекцијским надзорима, посебно наглашава проблеме у пекарству а код продаје сокова и јогурта у пекотекама јер инспекција за ту врсту робе сматра да се може продавати у пекарама под посебним условима, сматрају да то нису производи у пекарству и да за такву продају требају посебни услови.
Обратио се Директор Јован Братић и истакао следеће.
Самостални предузетници у Републици Српској имају право на спољно- трговинско пословање , за производњу ракија и вина регистровани су као СП и у форми самосталнихпредузетника могу производити вино, ракију пиво али уз обезбјеђивање одређених серцификате.
,,Кад је у питању образовање у занатству ми смо са Министарством за просвјету подписали уговор о извођењу праксе у нашим радњама,, .
Школе нам шаљу упитнике у којима се изјашњавамо који су занати потребни у привреди како би могли планирати уписну политику.
,,На сузбијању рада на црно се у подпуности слажемо а и коначан став је да у скорије вријеме одржимо састанак гдје би дефинисали све заједничке проблеме а у циљу побољшања амбијента за рад,,.