Расписан 2. Јавни позив за доставу пројектних приједлога у оквиру пројекта „Challenge to Change 3.0“

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Расписан 2. Јавни позив за доставу пројектних приједлога у оквиру пројекта „Challenge to Change 3.0“

Влада Шведске расписала је 2. Јавни позив за доставу пројектних приједлога „Challenge to Change 3.0”, укупне вриједности од 480.000,00 ЕУР, који је намјењен малим и средњим предузећима у Босни и Херцеговини.

Општи циљ пројекта је допринос повећању конкурентности и одрживом социо-економском развоју у Босни и Херцеговини. Поред наведеног, циљ пројекта је и побољшано финансирање подјеле ризика за иновативна и/ или инклузивна предузећа.

Јавни позив „Challenge to Change 3.0” је намјењен за сљедеће категорије:

Start up –било који облик привредног субјекта, који од тренутка регистрације до дана истека рока за пријаву на Јавни позив обавља дјелатност у трајању од 6 до 24 мјесеци,
Предузетници, укључујући комерцијална пољопривредна газдинства,
Микро, мала и средња предузећа,
Задруге.
Све предложене пријаве биће оцијењене у складу са три основна критерија:

Иновативност предложене пројектне идеје,
Изводљивост и одрживост пројектне идеје,
Шира друштвена корист.

Само апликације достављене путем електронске форме ће бити узете у разматрање, док се штампане апликације или апликације достављене e-mailom неће разматрати.

Рок за достављање апликација је 22.05.2023. године, до 16 сати.
Све информације у вези са Јавним позивом су објављене на wеb страници:

https://c2c.ba/bs/pozivi/2-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/8