Помоћ привредницима који су радили смањеним капацитетима у априлу

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Помоћ привредницима који су радили смањеним капацитетима у априлу

Vlada Republike Srpske prihvatila je zahtjev Privredne komore Republike Srpske da se, osim privrednih društava kojima je zbog odluka Štaba za vanredne situacije zabranjen rad u martu i/ili aprilu, omogući isplata najniže plate sa doprinosima i svim drugim preduzećima koja su, usljed širenja virusa korona, radili smanjenim intenzitetom.

Naime, nadležna ministarstva su dužna da, između ostalih, utvrde i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su u ovom periodu potpuno prestali sa radom, prestali sa radom u periodu koji je kraći od 01.04 – 30.04.2020. godine (navesti period prestanka), djelimično prestali sa radom (razgraničiti poslovne jedinice u okviru jednog privrednog društva, navesti da li je prestao u cjelosti ili djelimično (navesti koja PJ, i sl.) ili navesti djelatnost koju ne obavlja), kojima je smanjen obim poslovanja (sa procentom smanjenja u odnosu na isti period u 2019. godini), kao i pregled prihoda u prva četiri mjeseca 2020. godine. Za sva pravna lica i preduzetnike potrebno je i navesti podatak o broju zaposlenih koji aprilu nisu bili angažovani.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske pripremilo je obrazac na osnovu kojeg će pravna lica i preduzetnici prijaviti u kom obimu su smanjene poslovne aktivnosti, kako bi im za april bilo omogućeno korištenje sredstava predviđenih za ublažavanje ekonomskih posljedica krize, shodno članu 13. i 14. Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid 19.

Privredna komora Republike Srpske poziva sva privredna društva, kojima je bio dozvoljen rad u aprilu, a koja su radila smanjenim kapacitetima, da ispune obrazac i dostave ga nadležnim ministarstvima.

Ovom mjerom Vlada Republike Srpske pokazala je spremnost da se privredi Srpske, u ovom trenutku, pruži značajna podrška za prevazilaženje postojeće krize.

ИЗВОР:Подручна привредна комора Банјалука