Занатско-предузетничка комора РС -обавјештење

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Занатско-предузетничка комора РС -обавјештење

Занатско предузетничка комора РС обавјештава самосталне предузетнике да издаје потврде за дјелатности којима је забрањен или ограничен рад одлуком Кризног штаба РС , у сврху одобравања кредита код банака или остварења других сличних олакшица.

За издавање потврде потребно је доставити:
-Рјешење о оснивању издато од општине
-Образац 1001 из Пореске
-Назив банке којој СП упућије захтјев

Наведена документа се могу доставити и на e-mail: zpkrs@teol.net.
За све додатне информације се можете обратити на телефон 051/322-760.