.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Јавне консултације о преднацрту Закона о царинским прекршајима Босне и Херцеговине

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Јавне консултације о преднацрту Закона о царинским прекршајима Босне и Херцеговине

Управа за индиректно опорезивање је у складу са чланом 75. Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама Босне и Херцеговине (,,Службени гласник БиХ”, број: 11/05,058/14,060/14, 50/17 и 70/17) и чланом 7. Правила за консултације у изради правних прописа (Службени гласник БиХ”, број:5/17), ради провођења јавних консултација поставила преднацрт Закона о царинским прекршајима Босне и Херцеговине на web страници UIO:www.uino.gov.ba и web апликацији eKonsultacije дана 15.03.2019.god. (процес консултација траје до 15.04.2019.год) заједно са позивом заинтересованој јавности на доставу писаних приједлога и примједби како је наведено у том позиву.

Разлог доношења  новог закона о царинским прекршајима Босне и Херцеговине је усклађивање области царинских прекршаја са одредбама новог Закона о царинској политици у Босни и Херцеговини (,,Службени гласник БиХ, број 58/15) и одредбама нове одлуке о спровођењу Закона о царинској политици у БиХ (,,Службени гласник БиХ, број 13/19), као и усклађивање са важећим прекршајним законодавством у БиХ.

Законом о царинским прекршајима БиХ дефинишу се радње  које чине царинске прекршаје, починиоци прекршаја, санкције и заштитне мјере, те се на тај начин обезбјеђује поштовање одредби Закона о царинској политици у БиХ и одредби Одлуке о спровођењу Закона оцаринској политици у БиХ.