.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

У току обрада пријава привредних субјеката за додјелу средстава за мјесец април

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

У току обрада пријава привредних субјеката за додјелу средстава за мјесец април

​Према прелиминарним подацима Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, закључно са 15.05.2020. године, пристигло је 17.158 пријава привредних субјеката за додјелу средстава за мјесец април 2020. године из Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Правна лица и предузетници су међу разлозима за подношење пријаве најчешће наводили забрану обављања дјелатности и смањен обим пословања, док се дио односио на потпуни или дјелимични престанак рада. Када се ради о структури пристиглих пријава, највеће учешће имају привредни субјекти из сектора трговине, предузетничке дјелатности и прерађивачке индустрије.

Како поједине достављене пријаве нису адекватно попуњене, односно не садрже све податке и прилоге које је било неопходно доставити приликом попуњавања електронског обрасца, министарства се сусрећу са потешкоћама код комплетирања спискова што захтјева додатне провјере, те успорава поменути процес.

Сва ресорна министарства, у оквиру својих надлежности, су приступила анализи достављених података, те раде на комплетирању спискова пријављених привредних субјеката сходно дефинисаним критеријумима Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Према подацима Министарства привреде и предузетништва, до данас је обрађено и достављено Пореској управи Републике Српске 7.773 пријаве привредних субјеката којима је забрањен рад или су потпуно престали са радом у априлу.

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива сва правна лица и предузетнике, који испуњавају услове прописане наведеном Уредбом, да Пореској управи Републике Српске благовремено поднесу писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате и уплату припадајућих доприноса за април 2020. године, како би им наведена средства била што прије исплаћена.

Подсјетимо, у склопу активности Министарства привреде и предузетништва Републике Српске усаглашен је јединствен приступ у начину израде спискова правних лица и предузетника којима је одлукама штабова за ванредне ситуације било забрањено обављање дјелатности, који су престали са радом, или послују са смањеним обимом као посљедица дјеловања пандемије изазване вурусом корона.

ИЗВОР : МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА РС