.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Усвојен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Усвојен Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности

Народна скупштина Републике Српске је 27.09.2019, усвојила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа, као и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности.
Разлози за доношење ових закона садржани су у потреби унапређења пословног амбијента.
Основним Законом о развоју малих и средњих предузећа дата је дефиниција која има три критерија разврставања, један по броју запослених и два по финансијским показатељима.
Овим измјенама предлаже се потпуно усаглашавање дефиниције малих и средњих предузећа у Републици Српској са дефиницијом малих и средњих предузећа у Европској Унији.
Основни разлог за доношење Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности садржан је у потреби прописивања услова и начина спровођења поступка електронске регистрације пословних субјеката који послују у форми самосталних предузетника.

Реализација ових активности има за циљ стварање једноставнијег и економичнијег поступка регистарције предузетника у Републици Српској. Поред успостављања оперативне могућности за предају захтјева за регистрацију, овим законом мијења се и концепт у вези са достављањем докумената, којима се потврђују услови за регистрацију оснивања привредне форме предузетника.

Стога, увођењем електронске регистарције предузетника странке се потпуно ослобађају обавезе доставе докумената, којима се потврђују услови за регистрацију пословања у форми предузетника.
У односу на важеће рјешење, предузетници ће моћи на лакши и једноставнији начин уз минималне трошкове регистровати своју дјелатност.
Сви подаци које су регистрациони органи за пословање у форми предузетника раније провјеравали путем достављених докумената, убудуће ће се провјеравати увидом у електронске евиденције који се воде код Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске.

Извор, Народна скупштина РС