.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

УКИНУТА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

УКИНУТА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

Одјељење за привреду и локални економски развој обавјештава пословне субјекте да је укинута комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама. Како су навели . 01. јануара 2022. године ступио је на снагу Закон о измјенама Закона о комуналним таксама (,,Службени гласник РС”, број 119/21). “Одредбама члана 3. став 1. наведеног закона, укинута је комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, те је, с тим у вези, престала и обавеза плаћања ове комуналне таксе од 01. јануара текуће године”, закључили су из ресорног одјељења.

ИЗВОР:Banjaluka.com