.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Рудо: Јавни позив за додјелу субвенција привредним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Рудо: Јавни позив за додјелу субвенција привредним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона

Предмет овог Јавног позива је субвенција у виду плаћања комуналних услуга (вода, канализација и одвоз смећа) за мјесеце март, април и мај 2020. године привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона и субвенције у виду исплате минималне нето плате за један мјесец за запослене раднике у оним привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона, а који нису остварили право на субвенције по јавном позиву број 02-400-20/20.

Право учешћа у овом Јавном позиву имају сви привредни субјекти чије је сједиште или пословна јединица на територији општине Рудо, којима је актима Републичког штаба за ванредне ситуације и Општинског штаба за ванредне ситуације било забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности, који нису остварили право на субвенције по јавном позиву број 02-400-20/20, а који поднесу захтјев у склопу овог јавног позива.

Образац захтјева за пријаву на Јавни позив, може се преузети од 21.07.2020.године, на званичној веб страници општине Рудо: www.opstinarudo.com или лично преузимањем у шалтер сали Општине Рудо, ЂДД Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо.

Јавни позив остаје отворен 7 дана од дана објављивања, а крајњи рок за предају захтјева је 28.7.2020.

ИЗВОР: ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПОРТАЛ РС