.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Рок за израду спискова за правна лица и предузетнике за додјелу средстава за мјесец април продужен до 15. маја

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Рок за израду спискова за правна лица и предузетнике за додјелу средстава за мјесец април продужен до 15. маја

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске продужило је рок за израду спискова за правна лица и предузетнике за додјелу средстава за мјесец април 2020. године из Фонда солидарности за обнову Републике Српске до петка, 15. маја 2020. године.

Како би се омогућио једноставнији процес пријаве, на веб сајту министарства се налази корисничко упутство за пријаву за израду спискова.

Такође, све додатне информације правна лица и предузетници могу је добити на контакт телефон 051/338-384.

Подсјећамо, у склопу активности Министарства привреде и предузетништва Републике Српске усаглашен је јединствен приступ у начину израде спискова правних лица и предузетника којима је одлукама штабова за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично) или послују са смањеним обимом.

Апликација за пријаву правних лица и предузетника за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске активна је и доступна на веб страници Владе Републике Српске на адреси http://prijava.vladars.net.

Позив за уврштење на списак за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске представља први корак за остваривање права на подршку сходно Уредби са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Осим претходно поменуте пријаве за додјелу средстава, неопходно је да сва правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане наведеном Уредбом, поднесу писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате Пореској Управи Републике Српске најкасније до 10. јуна 2020. године.

ИЗВОР:Министарство привреде и предузетништва