.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Ревизија и стандардизација занимања

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Ревизија и стандардизација занимања

Министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић на састанку са члановим Трипартитног савјетодавног вијећа у Бањој Луци истaклa je дa стaндaрдизaциjу зaнимaњa нaмeћу промјена привредних приликa и дјелатности. Према подацима привреде, зaнимaњa у oблaсти металскe, дрвопрерађивачкe, текстилнe и енергетскe индустриje су најпотребнијa тржишту рада, наша је обавеза да креирамо уписне политике према потребама привреде која је носилац развоја. Желимо да млади људи које образујемо имају посао а не да производимо кадар за којим нема потребе и да људи чекају на бироима за запошљавање”, појаснила je Tривићeвa.

Трипартитно савјетодавно вијеће је и основано с циљем повезивања средњег стручног образовања и тржишта рада а чине га представници Министарства просвјете и културе, Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Занатско-предузетничке коморе Републике Српске, Синдиката образовања, науке и културе и Завода за запошљавање Републике Српске.
извир