.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Расписан јавни позив: Град издваја 1,2 милиона КМ за подршку привредницима

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Расписан јавни позив: Град издваја 1,2 милиона КМ за подршку привредницима

Град Бања Лука расписао је Јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном вирусом корона, којима је у 2021. години био забрањен или ограничен рад.

Kако би се, прије свега, очувала радна мјеста и задржала привредна активност, Град Бања Лука издвојиће 1,2 милиона КМ за подршку привредницима са територије града Бање Луке.

Како је предвиђено Јавним позивом, хотели, мотели и хостели могу да добију од 350 до 450 КМ по соби – у зависности од броја звјездица, а туристичке агенције, тур-оператори и извођачка дјелатност највише до 1.000 КМ по запосленом раднику са пуним радним временом.

Када су у питању субвенције свадбеним салонима и ноћним клубовима могу се одобрити средства у износу до 7.000 КМ по пословном субјекту.

Јавним позивом предвиђене су и субвенције накнаде за привремено заузимање јавне површине за постављање башта угоститељских објеката, и то износу од 100% накнаде за мјесец март и 30 % накнаде за остале мјесеце у току 2021. године.

У оквиру подршке привреди, кроз Јавни позив обухваћене су и мјере за субвенционисање износа комуналне таксе за истицање пословног имена оним субјектима којима је било ограничено или отежано обављање дјелатности.

Са циљем ублажавања негативних посљедица на пословање, изазваним пандемијом вируса, Град Бања Лука се опредијелио да подржи и старе занате у граду до 1.000 КМ по пословном субјекту.

Такође, Јавни позив обухвата и субвенције за саомозапошљавање у производним, занатским, услужним и трговинским дјелатностима на подручју града, како би се покрио дио трошкова при покретању властитог посла. Износ субвенција је од 3.000 до 7.000 КМ, зависно од стручне спреме подносиоца захтјева.

Пријаве са потребном документацијом подносе се Одјељењу за привреду.

Рок за подношење захтјева у категорији субвенција пословним субјектима у области туризма и угоститељства, субвенција за самозапошљавање и подршку старим занатима у доба кризе је 30 дана од дана објаве Јавног позива.

Рок за подношење захтјева за накнаду за заузимање јавне површине и за субвенције у вези комуналне таксе за истицање пословног имена је 31. децембра 2021. године.

ИЗВОР:Град Бања Лука