.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Радионица за В2В менторство у оквиру пројекта DanubeChance2.0 ,,Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ,,друге шансе” предузетницима у дунавској регији”

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Радионица за В2В менторство у оквиру пројекта DanubeChance2.0 ,,Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ,,друге шансе” предузетницима у дунавској регији”

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа организује радионицу за В2В менторство која ће се одржати у петак, 22.марта 2019.год. у хотелу ,,Босна” у Бањој Луци са почетком у 09:00 часова.

Овај догађај је једна од активности пројекта ,,Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање ,,друге шансе” предузетницима у Дунавској регији -DanubeChance2.0 у којем учествује Агенција као једини партнер из БиХ. Имплементација пројекта је почела у јулу 2018.год. а у истом учествује17 партнерских организација институција из 13 земаља Дунавске регије. Пројекат је суфинансиран из фондова Европске уније у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020.

Циљ пројекта је развијње политика ,,друге шансе” предузетницима као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао ,,губитак предузетничког потенцијала” и превазишла ,,стигматизација” предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. Представиће се поступак реструктурирања предузећа.У оквиру догађаја биће организована и радионица за В2В менторство током које ће прилику да размјене своје искуство и знање добити успјешни предузетници, почетници у пословању, доносиоци одлука, финансијске организације као и организације које пружају подршку предузетницима.

Више информација о самом пројекту можете пронаћи на: http://www.rars-msp.org/sr/item/c269 ili na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0