.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Позив за учешће на радионици за писање приједлога пројеката

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Позив за учешће на радионици за писање приједлога пројеката

Обавјештавамо Вас да у оквиру пројекта EU4Business (Подршка из програма IPA 2016 у сектору конкурентности и иновација – Акција “Стратегије локалног развоја у Босни и Херцеговини”, Програм за локалну самоуправу и економски развој у БиХ), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH објављује

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦИ ЗА ПИСАЊЕ ПРИЈЕЛОГА ПРОЈЕКАТА

Радионица је намијењена микро, малим и средњим предузећима (ММСП) која се баве металопрерађивачком и дрвопрерађивачком дјелатношћу. ММСП регистрована у секторима пластике, електроиндустрије и ИКТ сектору су такођер прихватљиви уколико имплементирају пројекте у металопрерађивачкој и машинској индустрији.

Сврха радионице је да се побољша квалитет пројектних приједлога у оквиру Позива за достављање приједлога пројеката намијењеног јачању иновативних капацитета ММСП у извозно оријентисаним секторима који је објављен 28.11.2019. године (рок за аплицирање је 03.02.2020.), а самим тим и конкурентност МСМП из металопрерађивачког и дрвопрерађивачког сектора кроз иновације и дигитализацију.

Радионице ће бити одржане у складу са сљедећим распоредом:

Сарајево, 13.01.2020.
Зеница, 14.01.2020.
Бања Лука, 16.01.2020.
Приједор, 17.01.2020.
Теслић, 17.01.2020.
Брчко, 21.01.2020.
Мостар, 21.01.2020.

Рок за пријаву је 09.01.2020. године. Пријаве се примају искључиво путем е-маила: eu4business@giz.de. Свака пријава, поред информације о компанији, мора садржавати и информацију о локацији за коју се региструјете. Такођер напомињемо да, услијед великог интересовање, испред једног ММСП-а, радионици могу присуствовати само два учесника. Тачна локација и дневни ред радионице бит ће правовремено достављени пријављеним учесницима.

Пријавом на ову радионицу потврђујете да сте свјесни да учешћем на истој НЕ ДОБИЈАТЕ никакав преференцијални третман приликом евалуације и уговарања пројеката у оквиру EU4Business пројекта, већ само прилику да ојачате своје капацитете за аплицирање на европске фондове. Организатор задржава право да, на основу пријава, коригује локације.

EU4Business јача капацитет БиХ за економски раст и запошљавање развојем конкурентности и иновација у одабраним секторима. За ову сврху намијењено је укупно 10 милиона еура бесповратних средстава. Пројекат је вриједан 16,1 милиона еура, а заједнички га финансирају Европска унија (15 милиона еура) и Савезна Република Њемачка (1,1 милион еура). Пројекат заједно проводе GIZ, ILO i UNDP, од априла 2018. године до марта 2022. године.

За више информација о EU4Business пројекту, посјетите wеб страницу www.eu4business.ba. ​

извор: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА