.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Одржан састанак Радне група за израду „Анализе примјене Закона о подстицајима у привреди Републике Српске“

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Одржан састанак Радне група за израду „Анализе примјене Закона о подстицајима у привреди Републике Српске“

Радна група за израду „Анализе примјене Закона о подстицајима у привреди Републике Српске” одржала је у понедјељак, 20. септембра састанак у простоторијама Министарства привреде и предузетништва.

Састанку су, осим представника Министарства привреде и предузетништва присустовали и чланови радне групе- представници Министарства финансија, Пореске управе Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења послодаваца Српске и Занатско-предузетничке коморе Републике Српске.

Током састанка анализирана је примјена Закона како би се сагледали ефекти и утврдио приједлог мјера за наредни период који ће бити упућен Влади Републике Српске. Радна група усвојила је методологију рада којом ће се, приликом доношења мјера, у обзир узимати сва четири обрачунска периода, за период од 1. јула 2019. до 30. јуна 2021. године.

Министарство привреде и предузетништва као обрађивач Закона о подстицајима у привреди Републике Српске сматра да су видљиви досадашњи резултати и ефекти примјене Закона. Наиме, захваљујући овој стимулативној мјери, између осталог, дошло је до повећања просјечне нето плате у Републици Српској, а у вријеме пандемије није дошло до већег отпуштања радника.

Министарство је у сарадњи са Пореском управом Републике Српске до сада обрадило више од 1.800 Захтјева, а за 4. обрачунски период (јануар-јун 2021. године) запримило 543 захтјева привредних субјеката за подстицај за повећање плате. У периоду од дана доношења Закона о подстицајима у привреди Републике Српске на повећање плата радника, од јула 2019. године до данас привредним субјектима је додјељен подстицај у укупном износу од око 13 милиона КМ.

Овом приликом наглашено је да је заједнички циљ представника Владе Републике Српске, пословне заједнице, синдиката и других органа борба против сиве економије и нелојалне конкуренције. Подсјетимо, увођење подстицаја на повећање плате имало је за циљ побољшати положај радника и провођење цјелокупног новчаног износа које радник добија од привредног субјекта у легалне токове.

Спровођење закона поједностављено је с обзиром да привредни субјекти Захтјев могу поднијети електронски, односно путем апликације „е-подстицај” која се налази на сајту Министарства привреде и предузетништва.

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА РС