.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Одобрене матурске прославе у Републици Српској

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Одобрене матурске прославе у Републици Српској

„Ученицима завршних разреда основних и средњих школа у Републици Српској биће одобрено организовање матурских прослава од 1. јуна”, потврдила је министар просвјете и културе Републике Српске Наталија Тривић након данашње сједнице Републичког штаба за ванредне ситуације, на којој је и донесена ова одлука.

Она је појаснила да ће организација матурских прослава бити усклађена са препорукама превенције и заштите Института за јавно здравство Републике Српске.

„Према тренутним препорукама није дозвољено окупљање више од 50 особа на једном мјесту, те ће и организација матурских прослава бити с тим усклађена”, рекла је министарка Тривић и додала да су дирeктoри шкoлa у oбaвeзи дa oбeзбиjeдe oкупљaњa кoja нe прeлaзe тaj брoj.

Министарка Тривић је овом приликом свим ученициама завршених разреда у Републици српској пожељела успjeшaн зaвршeтaк досадашњег шкoлoвaњa, као и успjeх у дaљeм oбрaзoвaњу.

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ РС