.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Одобрена средства за пословне субјекате из надлежности Министарства привреде и предузетништва за март 2021. године

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Одобрена средства за пословне субјекате из надлежности Министарства привреде и предузетништва за март 2021. године

​Управни одбор Компензационог фонда Републике Српске одржао је 15.07.2021. године сједницу на којој је закључио је да су надлежна министарства доставила Списак пословних субјеката који испуњавају услове за исплату средстава за март 2021. године.

С тим у вези, одобрена је исплата средстава у укупном износу од 2.550.756,45 КМ у сврху додјеле средстава по основу Уредбе за 4.136 пословних субјеката и предузетника за 7.654 радника, а од овог износа Министарству привреде и предузетништва 582.676,42 KM за 1.525 пословна субјекта и предузетника и 2.051 радника.

ИЗВОР: МИНИСТАРСТВ О ПП РС