.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Обука за новорегистроване пореске обвезнике

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Обука за новорегистроване пореске обвезнике

Пореска управа Републике Српске планира да врши обуку новорегистрованих пореских обвезника регистрованих у одређеном периоду (кварталу) за правна лица и физичка лица-предузетници, из области пореских прописа чија примјена је у надлежности Пореске управе Републике Српске.
С тим у вези, Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике који су регистровани у трећем кварталу 2019. године (јули-септембар 2019. године) а који су заинтересовани за обуку да о томе обавјесте Пореску управу путем е меил адресе:kontakt@poreskaupravars.org најкасније до 28.10.2019. године.
Обука је за све учеснике бесплатна а одржааће се према мјесно надлежним подручним центрима Пореске управе Републике Српске и то у: Б.Луци, Приједору, Добоју, Бијељини, И. Сарајеву, Зворнику и Требињу.
Порески обвезници ће бити обавјештени о мјесту и термину одржавања обуке путем веб сајта Пореске
управе Републике Српске:www.poreskaupravars.org

Извор: Пореска управа РС.