.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Нови Град: Јавни позив за учешће у ИМПАКТ инкубатору пословних идеја

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Нови Град: Јавни позив за учешће у ИМПАКТ инкубатору пословних идеја

У склопу заједничке сарадње између Инвестицијске фондације„Импакт“ и Општине Нови Град у 2021.години реализоваће се програм ИМПАКТ инкубатор пословних идеја који ће обухватити програм предузетничке обуке у трајању од 6 дана, финансијску подршку за 5 најбоЉе оцијењених пословних идеја у износу до 5.000 КМ, стручну и менторску подршку у даЉем расту и развоју бизниса у складу са процијењеним потребама.

На програм могу аплицирати физичка лица са пријавЉеним мјестом боравка на подручју општине Нови Град, организације цивилног друштва (удружења грађана и фондације) са сједиштем на подручју општине Нови Град, заинтересоване за покретање социјалних/друштвених предузетничких подухвата у виду привредних друштава односно формалног бизниса, власници постојећег бизниса са сједиштем на подручју општине Нови Град који је регистрован до 12 мјесеци од дана објавЉивања јавног позива заинтересовани за развој предузетничких вјештина и реализацију пословне идеје о проширењу пословања (нови производи/услуге, излазак на инострана тржишта и сл.)

Рок за пријаву апликација је 30.08.2021.

ИЗВОР:ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ПОРТАЛ