.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Неизмирена дуговања чланарине Занатско-предузетничкој комори

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Неизмирена дуговања чланарине Занатско-предузетничкој комори

Увидом у финансијске картице установили смо да један број самосталних предузетника није измируо обавезну уплату чланарине Занатско-предузетничкој комори за 2018 годину, па вас молимо да иста дуговања измирите.

Занатско-предузетничка комора РС је институција која штити интересе самосталних предузетника, а редовна уплата чланарине је основ за наставак њеног даљег дјеловања.
-Молимо вас да нам дате подршку

Уплатите чланарину у износу од 2,00КМ -мјесечно или 24,00КМ на годишњем нивоу на

ЖР 562-099-0000097494 Занатско-предузетничке коморе РС

-,,Службени гласник РС” бр.117/11 , члан 42. став 1. Закона о предузетницкој дјелатности РС гласи : ,,Предузетници постају чланови Коморе уписом у Регистар предузетника”.
У члану 52. истог Закона уређено је финансирање рада Коморе, висина чланарине и начин расподјеле организационим јединицама.
Чланом 17. Закона о измјенама и допунама Закона о знатско-предузетничкој дјелатности -,,Службени гласник РС” бр.44/16 у члану 55. изворног Закона додат став 5. којим је предвиђена новчана казна у износу од 200,00 КМ за неплаћање годишње чланарине Занатско- предузетничкој комори РС.
Унапријед захваљујемо.