.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Министар Наталија Тривић потписала Споразум о сарадњи са директором Занатско-предузетничке коморе Јованом Братићем

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Министар Наталија Тривић потписала Споразум о сарадњи са директором Занатско-предузетничке коморе Јованом Братићем

На сједници Трипартитног савјетодавног вијећа одржаној 28.06.2019. године усвојен је пројекат „Унапређење практичне наставе у средњем стручном образовању“, са планом активности за реализацију, носиоцима активности и роковима за реализацију. У оквиру овог пројекта, министар Наталија Тривић потписала је Споразум о сарадњи са директором Занатско-предузетничке коморе Јованом Братићем.
„Циљ наведеног пројекта је усклађивање образовног система са потребама тржишта рада, на начин да се обезбиједи упис ученика у дефицитарна занимања у школској 2020-2021. години, као и унапређење средњег стручног образовања, с циљем стицања потребних компетенција, кроз ревизију постојећих и израду нових наставних планова и програма и унапређење практичне наставе код послодаваца, што је стратешки циљ развоја образовања Републике Српске“, рекла је министар просвјете и културе Републике Српске мр Наталија Тривић.
Наведеним Споразумом је, између осталог, дефинисано да ће заинтересовани послодавци ученику који је на пракси у занатско-предузетничкој радњи исплаћивати накнаду/стипендију по сату проведеном на пракси која не може бити нижа од 40 одсто од цијене сата у наведеном занимању.
На сједници Трипартитног савјетодавног вијећа разматран је и усаглашен Приједлог Правилника о начину образовања ученика код послодавца којим се, по први пут, урeђуjу нaчин oбрaзoвaњa ученика код послодавца, међусобна прaвa и oбaвeзe учeникa, рoдитeљa, oднoснo других зaкoнских зaступникa учeникa, шкoлe и пoслoдaвцa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa образовање ученика код послодавца.

Директор Занатско-предузетничке коморе Републике Српске Јовица Братић поздравио је потписивање споразума и истакао да је заједничка жеља Министарства и преузетника да се занатство рехабилитује и код ученика пробуди жеља за занатима.
„Захваљујући овом пројекту, ученици ће имати могућност да буду награђени што ће их подстицати да уписују занатска занимања и зауставити одлив кадрова“, рекао је Братић.

Представник Привредне коморе Републике Српске Бранка Кокот истакла је да су занатска занимања нешто што даје могућност ученицима да се укључе у процес рада и нагласила да су привредна друштва у којима ће ученици обављати праксу на веома високом нивоу технолошког развоја.

Представник Уније удружења послодаваца Републике Српске Саша Тривић рекао је да ће Унија у сарадњи са Министарством, Привредном комором, Занатско-предузетничком комором и Републичким педагошким заводом у наредних 16 мјесеци заједничким активностима кренути у провођење пројекта који ће донијети ревизију занимања, израду нових програма и усвајање знања потребних привреди.