.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Министарство просвјете и културе оснива Савјетодавно вијеће на нивоу Републике

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Министарство просвјете и културе оснива Савјетодавно вијеће на нивоу Републике

У циљу обезбјеђења везе између средњег стручног образовања, обуке и тржишта рада Министарство просвјете и културе РС оснива- Савјетодавно вијеће у чијем саставу је и

Јован Братић, Занатско-предузетничка комора Републике Српске.

Савјетодавно вијеће има савјетодавну улогу и у оквиру своје надлежности:

-предлаже начине и облике сарадње средњих стручних школа са друштвеним партнерима,

-учествује у креирању уписне политике у  средњим стручним школама према потребама тржишта рада,

-прикупља и обезбјеђује редовне информације о потребама и промјенама на тржисту рада.

-предлаже побољшања у извођењу практичне наставе у средњим стручним школама ,

-предлаже Министарству програм и начине едукације наставника у средњим стручним школама