.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Кakvo će biti radno vrijeme u Banjaluci tokom novogodišnjih praznika

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Кakvo će biti radno vrijeme u Banjaluci tokom novogodišnjih praznika

Gradska uprava neće raditi u petak, 1. januara, zbog obilježavanja republičkog praznika – Nove godine.
Zakonom je precizirano da u dane republičkog praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
U petak, 1. januara, u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada rade:
u vremenu od 00.00 do 24.00 časa pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, i prodaja istih; trgovinski objekti tipa „dragstor“ i trgovinski objekti u autobuskim i željezničkim stanicama i na benzinskim pumpnim stanicama;u vremenu od 8.00 do 21.00 čas – trgovine na malo pogrebnom opremom.

Navedeni subjekti mogu da rade i 2. januara, a uz njih, drugog dana republičkog praznika na području grada Banjaluke od 8.00 do 16.00 časova mogu da rade i pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, te trgovački centri koji mogu da rade u vremenu od 8.00 do 22.00 časa.Pored navedenog, shodno zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije od 21.12.2020. godine:
do 15.01.2021. godine ograničava se radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima i priređivačima igara na sreću na period od 6,00 do 22,00 časa;

do 15.01.2021. godine dragstori mogu raditi u vremenu od 22,00 do 6,00 časova isključivo putem šalterske prodaje, uz zabranu prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22,00 do 6,00 časova.

Dežurna apoteka za vrijeme novogodišnjih praznika biće “1. maj“ u Ulici Milana Tepića.Gradski i prigradski prevoz za vrijeme praznika voziće putnike po prazničnom režimu, odnosno isto kao i nedjeljom.

ИЗВОР:Бањалучки портал