.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ИНИЦИЈАТИВА ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ КОМОРЕ РС

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ИНИЦИЈАТИВА ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ КОМОРЕ РС

Занатско-предузетничка комора РС поднијела иницијативу Министарству привреде и предузетништва која се односи на приједлог за подршку предузетницима за ублажавање посљедица изазваних пандемијом COVID-19.

С обзиром да самостални предузетници у РС раде под веома тешким условима без помоћи Владе Републике Српске упитно је њихово даље пословање.
Као једну од интервентних мјера предлажемо да се у наредних шест мјесеци максимално умање порези и доприноси а посебно смање цијене непореских давања (парафискалних намета).
Једна од интервентних мјера је омогућити самосталним предузетницима да струју плаћају у режиму домаћинства јер, имају статус физичког лица а не правног.
Сматрамо да би овим мјерама омогућили опстанак и даљи рад самосталних предузетника у Републици Српској.