.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Именовање чланова Комисије за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019.годину

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Именовање чланова Комисије за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019.годину

С циљем технолошког развоја малих и средњих предузећа као и повећању продуктивности радне снаге и креирању нових радних мјеста Буџетом града Бањалука за 2019.годину, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду , планирана су средства како за повећање продуктивности и конкурентности привредника у функцији запошљавања тако и за самозапошљавање у производним , занатским, трговинским и услужним дјелатностима.
Комисија за провођење поступка додјеле подстицајних средстава у функцији запошљавања за 2019, годину ће бити састављена од седам чланова.Три члана из реда запослених у Градској Управи Града Бањалука и по један представник испред Градске развојне агенције, ЈУ”Завод за запошљавање РС”- Филијала Бањалука, Подручне привредне коморе Бањалука и Занатско-Предузетничке коморе регије Бањалука.