.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Измјена правилника о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Измјена правилника о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор

Предлаже се допуна следећим дјелатностима:

08.11-вађење украсног камена и камена за грађевинарство,кречњака, гипса, креде и шкриљаца,

08.12-дјелатност копова шљунка и пијеска, вађење глине каолина;

23.64-производња малтера;

38.11-прикупљање неопасног отпада;

 

Примједбе на Нацрт правилника о измјенама Правилника о дјелатностима које се могу обављати сезонски

03.12-слатководни риболов

38.11-прикупљање неопасног отпада;

50.40-превоз робе унутрашњим воденим путем

78.20-дјелатност  агенција за привремено запошљавање.

Примједбе за Нацрт правилника о измјени Правилника о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору

13.95-производња нетканог текстила и производа од нетканог текстила, осим одјеће

13.99-производња осталих текстилних производа д.н

17.29-производња осталих производа од текстила и картона

95.11-поправка рачунара и периферне опреме