.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ЗПК РС

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ЗПК РС

Број:19/22

Дана:14.04.2022 године

На основу члана 48. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник РС“,бр.117/11, 121/12,67/13 и 44/16) и члана 28.Статута Занатско-предузетничке коморе РС („Службени гласник РС“,бр.84/19

с а з и в а м:

Скупштине ЗПК РС,која ће се оджати у четвртак, 28.04.2022 са почетком у 14,00 часова у Хотел Приједор у Приједору.

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање радног предсједништва, Верификационе и Кандидационе комисије Скупштине ЗПК РС

2. Избор и меновање нових чланова у Скупштину ЗПК РС(предсјеник ЗПКРС,предсједник Управног одбора и директор ЗПК РС)

2. Извјештај о раду Занатско-предузетничке коморе РС за 2021 годину.

3. Извјештај о финансијском пословању Занатско-предузетничке коморе РС.

4. План рада и финиансијски план за 2022 годину.

4.Доношење Одлуке о начину обрачуна, висине годишње чланарине, роковима о начину уплате чланарине Занатско-предузетничкој комори РС.

5. Доношење нове Одлуке о продаји простора у улици Младена Стојановића 16 Бања Лука.

6.Приједлог измјене висине чланарине и расподјела на организационе јединице Коморе.

7. Текућа питања.