.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ЗПК РС у Министарству просвјете и културе на сједници Трипартитног савјетодавног вијећа

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ЗПК РС у Министарству просвјете и културе на сједници Трипартитног савјетодавног вијећа

20.11.2019.године. у Бањој Луци министарка просвјете и културе мр Наталија Тривић одржала је састанак са члановима Трипартитног савјетодавног вијећа.

На састанку је разматран Приједлог ревизије занимања те изнесени одређени приједлози за побољшање овог документа,
а у том циљу наредне седмице ће се одржати састанак радних група за ревизију и стандардизацију занимања, којем ће присуствовати и заинтересовани привредници и представници Завода за запошљавање Републике Српске с циљем усаглашавања изнесених приједлога.

Министарство просвјете и културе Републике Српске именовало је 13 радних група за ревизију и стандардизацију занимања и њихов задатак је да изврше ревизију и стандардизацију занимања по струкама, на основу чега ће бити донесена Уредбa о стандардима занимања.
У складу са Законом о средњем образовању и васпитању, стандард занимања је попис свих послова које појединац обавља у одређеном занимању и попис компетенција потребних за њихово успјешно обављање.

Трипартитно савјетодавно вијеће је основано с циљем повезивања средњег стручног образовања и тржишта рада а чине га представници Министарства просвјете и културе, Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Занатско-предузетничке коморе Републике Српске, Синдиката образовања, науке и културе и Завода за запошљавање Републике Српске. ​

ИЗВОР- Министарство просвјете и културе РС