.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ЗПКРС у Савјету за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ЗПКРС у Савјету за развој малих и средњих предузећа и предузетништва

Законом о измјенама и допунама Закона о развоју МСП (“Службени гласник Републике Српске”, број 84/19) дјелимично се мијењају одредбе основног текста Закона које се тичу Савјета и његовог састава. Овом измјеном повећан је број чланова Савјета за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске са девет на четрнаест чланова. Нови чланови Савјета су представници: Министарства трговине и туризма, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и по један представник привредних друштава и предузетника. Измјенама су утврђени и критеријуми по којима Привредна комора Републике Српске и Занатско-предузетничка комора РС треба да предлажу своје представнике из привреде у Савјет за развој малих и средњих предузећа и предузетништва Републике Српске.