.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ЗПКРС и представници Подручних комора одржали састанак са Министром привреде и предузетништва Вјекославом Петричевићем.

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ЗПКРС и представници Подручних комора одржали састанак са Министром привреде и предузетништва Вјекославом Петричевићем.

На иницијативу Занатско -предузетничке коморе Републике Српске и представника Подручних комора одржан је састанак у Министарству привреде и предузетништва са министром Вјекославом Петричевићем.

Састанку су присуствовали Министар привреде и предузетништва Вјекослав Петричевић
предсједник Занатско -предузетничке коморе Републике Српске Лазо Шешић, директор Јован Братић и представници Подручне коморе Бањалука- Кудра Душан, Подручне коморе Приједор-предсједникРадомир Трубајац и Ранко Згодић, Подручне коморе Бијељина – Милорад Стевић, Подручне коморе Добој- Радомир Божићковић и Подручне коморе Источно Сарајево Петко Драшковић

Разговарало се на тему:
1.Потписивања уговора СП и Министарства просвјете и културе о извођењу практичне наставе ученика средњих школа занатских занимања.
2.Остваривање права на накнаду у вријеме кориштења боловања самосталних предузетника
3.Закон о измјенама и допунама закона о уређењу простора и грађењу (одредбе које се односе на самосталног предузетника и утичу на његово пословање)
4.Положај Самосталног предузетника у привредном амбијенту РС

-ЗПКРС и Подручне коморе су за дуално школство али траже да уговор који ће бити потписан између предузетника и Министарства просвјете и културе буде прилагођен интересима и могућностима Самосталног предузетника, па се предлаже да улогу предвиђеног ментора обавља сам предузетник, јер би ангажовање додатног ментора био неприхватљив трошак за предузетника.

– Друго важно питање се односило на остваривање права на накнаду у вријеме кориштења боловања самосталног предузетника.
Закон о доприносима (Службени гласник Републике српске број.114/17) у члану3. Приликом дефинисања обвезника доприноса разликује лица која су запослена (налазе се у радном односу) и лица која самостално обављају привредну и професиалну дјелатност. У вези с тим Пореска управа РС разликује радни однос као основ под шифром 01 од предузетничке или професионалне дјелатности за које је шифра основа осигурања 06. Закон сматра да физичко лице које обавља предузетничку дјелатност као основно занимање није у радном односуи да предузетничку дјелатност обавља у своје име и за свој рачун ради стицања добити.
У случају болести предузетник има законом прописану могућност да привремено (до двије године непрекидно) престане да обавља дјелатност.
ЗПКРС сматра да је овакав заком на штету СП, и није оправдан јер СП уплаћује порезе и доприносе.
Оваква законска рјешења се сматрају неприхватљивима и на штету самосталног дредузетника, чиме га дестимулису у његовом пословању.

-Изнијете су примједбе на нацрт Закона о измјени и допуни закона о уређењу простора и грађењу са нагласком на одредбе које се односе на рад Самосталних предузетника и ограничења која су овим законом предвиђена а иду на штету предузетника

-ЗПКРС и Подручне коморе нагласиле су потребу већег ангажовања и присуства чланова Коморе приликом израде и доношења Нацрта Закона која се директно или индиректно односе и утичу на рад Самосталног предузетника.
-Да би Самостално предузетништво опстало неопходно је смањење фискалних и парафискалних намета, ослободити их административних препрека у обављању дјелатности,