.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-допис Министарству привреде и предузетништва РС

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-допис Министарству привреде и предузетништва РС

ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Улица: Младена Стојановића 16 tel.fax. 051/322-760
жиро-рачун:5620990000097494 Развојна банка А.Д. ЈИБ 4401651930005
e-mail: zpkrs@teol.net

Број:74/20
Дана:01.06.2020 године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
н/р Министра Вјекослав Петричевић

ПРЕДМЕТ:Мјере за ублажавање посљедица COVID-19 на рад самосталних
предузетника фризера, козметичара и кројача.
.

На састанку одржаном 29.05.2020 године у Министарству привреде и предузетништва присуствовали су директор Занатско-предузетничке коморе РС, секција фризера и козметичара, секција кројача. Том приликом самостални предузетници су изнијели низ проблема са којима се сусрећу и након отварања радњи тј. укидања забране рада.
Самостални предузетници наводе да би били у могућности да одрже своје пословање неопходна им је помоћ Владе РС.
Као једну од мјера предлажу да им се у наредних 6 мјесеци уплате порези и доприноси.
Исто тако молимо Вас да подржите иницијативу секције фризера, козметичара и секције кројача, који наводе да самостални предузетници плаћају струју као правна лица, а с друге стране одговарају цјелокупном својом имовином као физичка лица па би било логично да и струју плаћају као домаћинства.

Закључак на овом састанку је да се одустане од свих других захтјева као и од захтјева за финансијску помоћ од 5000,00 КМ јер смо мишљења да би са испуњењем ослобађања пореза и доприноса шест наредних мјесеци и одлуком да струју плаћају у режиму домаћинства предузетници могли да превазиђу новонастале потешкоће у пословању као и избјегну отпуштања радника проузрокована забраном рада у времену епидемије COVID-19.

С поштовањем, директор ЗПКРС
Јован Братић,дипл.правник