.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Занатско-предузетничка комора РС на састанку код директора Републичке управе за инспекцијске послове

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Занатско-предузетничка комора РС на састанку код директора Републичке управе за инспекцијске послове

Представници ЗПКРС на састанку код директора Инспектората РС Милован Крчо.
Састанку су присуствовали поред директора ЗПКРС Јована Братића и Радмила Бањац-предсједник асоцијације фризера и козметичара РС, Ранко Згодић-предсједник подручне коморе Приједор, представник угоститеља, Миле Стевић-подручна комора Бијељина.
Изнесени су најчешћи проблеми самосталних предузетника, са посебним освртом на нелегалан рад и кораке у рјешавању нових проблема.