.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Занатско предузетничка комора РС- на едукацији за предузетнике који желе поново покренути посао

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Занатско предузетничка комора РС- на едукацији за предузетнике који желе поново покренути посао

У оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0, Развојна агенција Републике Српске организовала 31.10.2019.године у Бањој Луци трећи пословни доручак на којем су осим предузетника учествовали и представници Привредне коморе Републике Српске, Занатско-предузетничке коморе Републике Српске, Инвестиоционо-развојне банке Републике Српске и локалних развојних агенција.

Директор Развојне агенције Републике Српске Маринко Ђукић је одржао уводно обраћање, након чега су представљени закључци и препоруке са претходног пословног доручка и почетне активности на успостављању Транснационалне академије за предузетнике који желе поново да покрену посао. Овај вид подршке представља теоријску и практичну обуку садржану у 10 модула, као и програм менторинга.

Такође, на састанку је представљена Транснационална мрежа експерата за предузетнике „друге шансе“ (Second-chance Entrepreneurial Transnational Community Pool of Experts) која је сачињена од стручњака који ће предузетницима пружати сталну подршку и менторинг у току и након трајања пројекта. За ову макро-регоналну експертску мрежу, партнери у пројекту DanubeChance2.0 ће окупити 22 стручњака из 11 земаља која ће бити подржана од стране доносиоца закона и кључних актера.

У оквиру дискусије разговарано је о потреби превазилажења стигматизације предузетника који су доживјели пословни неуспјех, а желе поново покренути посао, као и о томе какву подршку институција они очекују и на који начин институције у томе могу да их подрже.

Развојна агенција Републике Српске један је од 17 партнера у пројекту „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 и једини партнер из БиХ. Провођење пројекта почело је у јулу 2018. године и активности ће бити реализоване до јуна 2021. године.

ИЗВОР- РЕПЕБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА