.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Додјела подстицаја за повећање плата радника

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Додјела подстицаја за повећање плата радника

Објављено: 16.8.2023.
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске у сарадњи сa Пореском управом Републике Српске осми пут за редом проводи поступак додјеле подстицаја за повећање плата радника. За осми обрачунски период, јануар-јун 2023. године, закључно са 15.8.2023. године путем апликације запримљено је 350 захтјева, те користимо ову прилику да позовемо све привредне субјекте да аплицирају до 29.08.2023. године уколико су својим радницима повећали плату у периоду јануар-јун 2023. године у односу на период почетне плате, децембар 2022. године.

Привредни субјект може остварити право на подстицај за повећање плате само за раднике са којима је засновао радни однос најкасније до првог дана за мјесец почетног износа плате, односно најкасније 1. децембра 2022. године. Наиме, за обрачунски период јануар-јун 2023. године, за мјесец почетне плате примјењиваће се износ плате исплаћен за децембар 2022. године. Према законском рјешењу, у случају да је раднику за мјесец почетног износа плате исплаћена плата нижа од важеће најниже плате у Републици Српској, при обрачуну износа подстицаја узимаће се тренутно важећа најнижа бруто плата у износу од 1016,39 КМ (нето плата 700 КМ).

Захтјев се подноси путем апликација „е подстицај” која се налази на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, а која је активна од 1. јула до 29. августа 2023. године када истиче рок од 60 дана за подношење захтјева.

Након што апликација аутоматски потврди да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект штампа, потписује и овјерава дио захтјева који се односи на опште податке, те врши његову доставу Министарству привреде и предузетништва у писаној форми. Захтјев у писаној форми садржи бар-код који се додјељује након успјешне електронске доставе, а сматра се поднесеним када се Министарству достави одштампани дио захтјева са бар – кодом.

За седам обрачунских периода (од јула 2019. године до децембра 2022. године) одобрена су средства подстицаја за повећање плата радника у укупном износу од 53.625.978,04 КМ. У наведеном периоду поднесено је укупно 4.289 захтјева за подстицај за повећање плата, а одобрена су 3.946 захтјева или 92% од укупно поднесених захтјева. Корисници подстицаја била су 1.334 различита привредна субјекта који су повећали плате за 50.546 радника.

Основни циљ додјеле средстава подстицаја је побољшање положаја радника, у смислу утврђивања виших новчаних накнада по основу плата и временски дуже одржавање увећане плате радника, те отклањање сиве зоне у области исплате плата радника и превођење цјелокупног новчаног износа који радник добије од привредног субјекта у легалне токове. Овом мјером наставља се континуитет у активностима на сузбијању сиве економије и самим тим побољшању положаја радника и незапослених лица, као и унапређивању пословног окружења.

Подсјећамо привредне субјекте да је крањи рок за поднешење захтјева електронским и писаним путем до 29.08.2023. године, те их позивамо да захтјеве доставе у прописаном року.

ИЗВОР: ПРЕДУЗЕЊТНИЧКИ ПОРТАЛ РС