.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Бања Лука: Успоставља се регистар подстицаја РС

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Бања Лука: Успоставља се регистар подстицаја РС

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић и директор USAID Financial Reform Agenda Activity (FINRA) пројекта Амил Каменица потписали су у петак, 24.07.2020. године, у Бањалуци, Споразум о додјели гранта за пројекат „Услуга имплементације информационог система за регистар подстицаја у Републици Српској“.
USAID је овим донирао 329.000 КМ као подршку за пројекат који се односи на успостављање регистра подистицаја Републике Српске, а који је предвиђен Меморанудом о заједничким политикама за период 2018 – 2020. године између Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске, као и Програмом економских реформи Републике Српске.
Миистарство привреде и предузетништва је предузело низ активности у претходном периоду на стварању услова за успостављање овог регистра. Извршено је мапирање свих достпуних подстицаја у Републици Српској, усвојен је правни оквир за израду регистра подстицаја, а уз подршку USAID-a је завршено и софтверско рјешење које ће омогућити примјену регистра у пракси.
Регистар подстицаја ће дати увид у све расположиве и додијељене подстицаје привреди у Републици Српској, како на републичком тако и на локалном нивоу. Циљ је да се путем овог регистра осигура боља координација и размјена података између институција које додјељују подстицаје, као и јавни увид у податке о расположивим подстицајима. Након ове фазе планиране су обуке за све јединице локалне самоуправе и републичке институције које додјељују подстицаје, а потом и коначно пуштање у функцију самог регистра.

Извор: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА РС