.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Бања Лука: Продужен рок за пријаву на Јавни позив за пружање менторинг услуга микро и малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање погођено пандемијом вируса корона (Covid-19)

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Бања Лука: Продужен рок за пријаву на Јавни позив за пружање менторинг услуга микро и малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање погођено пандемијом вируса корона (Covid-19)

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 који је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020 расписује:

Јавни позив

за пружање менторинг услуга микро и малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање погођено пандемијом вируса корона (Covid-19)

Циљ пружања менторинг услуга је унапређење пословања и поновно покретање пословних активности микро, малих предузећа и самосталних предузетника чије је пословање погођено пандемијом вируса корона (Covid-19).

Менторинг услуге представљају савјетодавну нефинансијску подршку микро, малим предузећима и самосталним предузетницима у различитим областима пословања са циљем уклањања одређених препрека у пословању.

Менторинг услуге пружаће ментори користећи знање, вјештине и компетенције стечено радом на пројекту DanubeChance 2.0 и методологију развијену у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).

САДРЖАЈ МЕНТОРИНГ УСЛУГА

Менторинг услуге ће обухватити:

– Савјетовање предузетника о квалитетном доношењу пословних одлука;
– Савјетовање предузетника у вези са пословним изазовима;
– Савјетовање предузетника при поновном покретању пословних активности.

Садржај менторинг услуга:

– (Само)препознавање и (само)процјена параметара пословања;
– Индивидуални преглед пословне ситуације са ментором и идентификација пословних потреба;
– Савјетодавна оријентација за наредне пословне кораке.

Садржај специјалистичког менторинга:

– Савјетовање из области пословног планирања, са освртом на лекције научене из претходног искуства;
– Савјетовању код промјене пословног модела;
– Савјетовање из области маркетинга (успостављање нових канала продаје и увођење нових производа/услуга);
– Савјетовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама и консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања.

Основни принцип менторинг услуга је висококвалитетна стручност, професионална етика и досљедно поштовање повјерљивости свих корпоративних података.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

На Јавни позив се могу пријавити:

– Микро и мала предузећа и самостални предузетници који се суочавају са пословним изазовима током и након пандемије вируса корона (Covid-19);
– Микро и мала предузећа и самостални предузетници који желе реструктуирати своје пословање/поново покренути пословну дјелатност;
– Регистровани су на територији Републике Српске;
– Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Избор корисника менторинг услуге биће извршен према сљедећим критеријумима:

– Иновативност пословне идеје,
– Могућност за поновно покретање посла,
– Ниво мотивације и спремност за сарадњу.

ТРАЈАЊЕ

Развојна агенција Републике Српске ће пружати услуге менторинга у периоду од 01.08.2021. године до 30.11.2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Образац за пријаву се шаље на имејл: info@rars-msp.org најкасније до 16. јула 2021. године са назнаком „Пријава на Јавни позив за пружање менторинг услуга“.

Јавни позив и образац за пријаву су доступни на веб страници Развојне агенције Републике Српске www.rars-msp.org

ИЗВОР : РАРС