.Mladena Stojanovića broj 16, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 322 760
zpkrs@teol.net

Бања Лука- рад месница за 1.мај 2022.године

Zanatsko preduzetnička komora Republike Srpske

Бања Лука- рад месница за 1.мај 2022.године

Закључак градоначелника Града Бања Лука бр. 11-Г-1683/22, од 27.4.2022. године, којим се, месницама у власништву самосталних предузетника са подручју града Бања Лука, омогућава обављање регистроване дјелатности на дан републичког празника, односно Међународног празника рада – 1.5.2022. године, у времену од 07,00 до 13,00 часова. Материјални облик поменутог акта, донесеног је на захтјев Занатско-предузетничке коморе Републике Српске (упућеног у име Занатско-предузетничке коморе регије Бања Лука – која је једина овлаштена за упућивање предметног захтјева).